Những yếu tố kinh doanh mô hình chăm sóc xe hơi detailing

Trong khoảng thời gian gần đây, có thể thấy cấm xe máy lưu thông là xu hướng tất yếu để phát triển. Tại Việt Nam, vấn đề cấm xe máy tại các thành phố lớn Tp Hà Nội, Tp Hồ Chí Minh, Tp Đà Nẵng,… cũng đã được ra bàn luận và tranh cãi nhiều. […]