Lý do ô tô có sàn trải thảm sàn

Khi chăm sóc xe, bạn sẽ bắt đầu xem xét sự vô lý của sàn trải thảm trên xe. Có một điều không thể phủ nhận là thảm xe rất khó giữ sạch, nhưng nó lại được lắp đặt ở nơi dễ bị đổ thức ăn và đồ uống, bùn, đất, tuyết và các chất […]