Các chi tiết cần bảo dưỡng khi xe đạt 1000km đầu tiên

Việc kiểm tra xe ô tô sau 1.000 km đầu tiên sử dụng là vô cùng cần thiết, điều này giúp cho người lái phát hiện ra được những rủi ro cũng như khắc phục kịp thời những lỗi không mong muốn trong quá trình sử dụng. Bảo dưỡng xe ô tô sau 1000km là […]